TAKSA TURISTIKE FIRENCE

Me vendim të Këshillit Bashkiak nr. n.21 e 07/05/2012, n. 50 datë 28.07.2014, n.12 datë 2.03.2015 dhe n.11 datë 22.03.2016. Taksa turistike e Firences zbatohet për individët jo rezidentë në Bashkinë e Firences, për maksimum 7 qëndrime të njëpasnjëshme, me një tarifë prej 4,50 € për person për një natë.

Parashikohen gjithashtu përjashtimet e mëposhtme:

të mitur deri në ditëlindjen e tyre të dymbëdhjetë;
individët që asistojnë pacientët e shtruar në institucionet shëndetësore lokale, duke përfshirë spitalet ditore, për maksimum 2 shoqërues për pacient;
pacientët që i nënshtrohen trajtimit spitalor në baza spitalore ditore;
studentë të regjistruar në Universitetin e Firences
personeli që i përket forcave të policisë, zjarrfikësve kombëtare dhe mbrojtjes civile, të cilët për nevoja ekskluzive shërbimi dhe të kufizuar në kohëzgjatjen e tyre, qëndrojnë në ambientet akomoduese të pranishme në zonën e bashkisë.
personat me aftësi të kufizuara të rënda, gjendja e aftësisë së kufizuar të të cilëve vërtetohet në bazë të nenit. 3 paragrafi 3 i ligjit nr.104/92 dhe dispozita të ngjashme të vendeve të origjinës për shtetasit e huaj.
punonjësit e objekteve akomoduese që qëndrojnë aty për nevoja ekskluzive pune.
Për të përfituar nga përjashtimet e përmendura në pikat 2), 3), 4), 5), 6) dhe 7), të interesuarit duhet t’i lëshojnë një certifikatë drejtuesit të objektit akomodues, të lëshuar në përputhje me dispozitat e nenet 46 dhe 47 të Dekretit të Presidentit n. 445 të vitit 2000 dhe ndryshimet pasuese.