KUSHTET E REZERVIMIT DHE POLITIKA E ANULIMIT

REZERVIMI PA KARTELË KREDITI

Është e mundur të bëni një rezervim pa kartë krediti direkt në këtë faqe në seksionin përkatës, duke bashkangjitur të dhënat tuaja dhe një numër aktiv celular. Rezervimi do të rikonfirmohet nga hoteli dhe do të garantohet me mbërritjen e pritur NË ora 18:00 (nëse nuk është rënë dakord ndryshe). Klientit i kërkohet të kontaktojë (përmes telefonit ose mesazheve me tekst ose email) hotelin 24 orë përpara mbërritjes, duke rikonfirmuar rezervimin dhe orën e pritur të mbërritjes. Në rast të dështimit të rikonfirmimit nga rezervuesi, hoteli mund të kontaktojë klientin për të kërkuar një rikonfirmim të tillë dhe në rast se rezervuesi nuk është i disponueshëm me telefon, hoteli rezervon të drejtën të anulojë rezervimin pa komunikim të mëtejshëm.

REZERVIMI ONLINE I GARANTUAR.

Në rast të rezervimit online me konfirmim të menjëhershëm, kërkohet një kartë krediti për të garantuar rezervimin.

KUSHTET E ANULIMIT.

– Rezervimi standard: është e mundur të anuloni një rezervim pa gjobitur duke komunikuar anulimin me email brenda 48 orëve nga data e mbërritjes. Në rast anulimi me vonesë ose mos paraqitje, hoteli do të paguajë shumën e natës së parë si penalitet. Në rast mosparaqitje, dhoma do të mbahet e zënë vetëm për natën e parë.

– Rezervimi me parapagesë: në momentin e rezervimit do të kërkohet pagesa e një depozite sigurie të barabartë me të gjithë qëndrimin (deri në 14 netë rresht). Do të jetë e mundur të anuloni këtë rezervim pa u ndëshkuar deri në 14 ditë përpara datës së mbërritjes. Në rast anulimi me vonesë kjo depozitë do të mbahet si një gjobë.